لولی وش

 

 

 

 

بیا بگشای در بگشای دل تنگم

 

 

 

 
پراکنده نویسی
...الهام رفته کرج،زهرا خانه نیست،من تنهایم!
یکم دلم گرفته!
صبح پارک ملت،دیشب فیلم وکیل مدافع شیطان،
الان هم دارم یک قانون جدید برای رفتن در اینترنت برای خودم می گذارم!
اول چک کردن آف ها،دوم سایت های معروف ،بعد وب لاگ های دوستانم!!!
دیگه همین!
پیش از آنکه از اشک غرقه شوم،چیزی بگو...هرچه باشد!

 

 

 

لولی وشانه
اینجا منتظرم

بامداد
دنیای گمشده
سورئالیست
دفتر خط خطیآنانکه به من می آموزند

روز از نو
دکتر شریعتی
نیمایوشیج
احمد شاملو
مهدی اخوان ثالث
فروغ فرخزاد
سهراب سپهری
سخن
مشاهیر
خوابگرد

از مملکت چه خبر؟

روزنامه شرق
زنان ایران
خبرنامه گویا
بهنود دیگر

  Free Site Counters
Free Site Counters

 
Design by