لولی وش

 

 

 

 

بیا بگشای در بگشای دل تنگم

 

 

 

 

لولی وش_شاعرانه
چه مدت لازم بوده تا کلمه عقل بر زبان جاری شود
تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد
بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم
بیا آغاز کنیم
فرصتی گران به دشمن خویی از دست داده ایم
وکسی نمی داند
چقدر فرصت باقی ست تا جبران گذشته کنیم
دستم را بگیر…
احمد شاملو

لولی وش_اجتماعی
امروز رفته بودم کتابخانه حرم!با همه اعصاب خرد کنی که سر کیف و وسایلم کشیدم و سنگینی چادری که تمام مدت روی سرم بود و شلوغی ،ولی برای لحظه ای افسوس گیربانم را گرفت که چرا تو این سه سال به اندازه کافی از اینجا استفاده نکردم!هر کتابی که بخواهی اینجا پیدا می شود!از همه با حال تر این سیستم جستجوی کتابش است.اصلا سه ساعتی که تو کتابخانه بودم ،گذر زمان را حس نکردم،کاش دنیا همیشه پر از سکوت بود تا صدای حقیقت کتابها را بشنویم…
لولی وش_دخترانه
دیروز برا ی مریم جشن تولد گرفتیم که تا آخرین لحظه خودش خبر نداشت!وقتی آمد توی خانه عین این فیلم براش آهنگ دختر بندری اندی را گذاشتیم_مریم جنوبی است_وچراغها را هم که خاموش کرده بودیم و با فشفشه دورش می رقصیدیم!آخر هیجان بود ولی کسی نمی تواند من را اینطوری سورپریز کند چون حس فضولی ام زیاد است!
مهدیه هم خانه ای اش براش از خیابان برگ جمع کرده بود چون مریم آرزو داشت روز تولدش روی برگ های خشک را ه برود!...معرفت را داشتید!
لولی وش_سوتی
امروز سر کلاس هوش چنان جمله نابی از زبان بنده خارج شد که کم مانده بود استاد محترم خدمت مرا برسند!گفتم این روش از روش اول optimal تر است!...آخه سوتی جان ما یک نوع optimal که بیشتر نداریم که!...
در پناه دوست

 

 

 

لولی وشانه
اینجا منتظرم

بامداد
دنیای گمشده
سورئالیست
دفتر خط خطیآنانکه به من می آموزند

روز از نو
دکتر شریعتی
نیمایوشیج
احمد شاملو
مهدی اخوان ثالث
فروغ فرخزاد
سهراب سپهری
سخن
مشاهیر
خوابگرد

از مملکت چه خبر؟

روزنامه شرق
زنان ایران
خبرنامه گویا
بهنود دیگر

  Free Site Counters
Free Site Counters

 
Design by