لولی وش

 

 

 

 

بیا بگشای در بگشای دل تنگم

 

 

 

 خانه تکانی
جمعه گذشته:لولی وش ساعت 10 صبح در راه آهن تهران
شنبه :لولی وش در حال کمک به مادربرای جمع کردن اثاثیه خانه برای رنگ کردن
از شنبه تا 2 شنبه::لولی وش در اتاقی پر از وسایل صادق هدایت می خواند و کامپیوترش هم خاک می خورد.خانه در حال رنگ کردن است
از 3 شنبه تا جمعه:لولی و اعضای خانواده در حال تمیز کردن خانه رنگ شده ....لولی وش خسته ولی با لبخند
جمعه بعد از ظهر:آخیش خانه داره تموم می شه...من دیگه وقت دارم بیام اینترنت
خیلی حرف ها داشتم که این چند روز بزنم ولی همه پشت این خانه شلوغ ماند..الان همه مامان منتظر تا با هم آشپز خانه را هم بتکانیم ...فعلا این مطلب صداهای دیگر بهنود را بخوانید که خیلی دلم می خواست شب چهارشنبه سورب بیام نت و فریادهایم را بنویسم!!!!
در پناه دوست

 

 

 

لولی وشانه
اینجا منتظرم

بامداد
دنیای گمشده
سورئالیست
دفتر خط خطیآنانکه به من می آموزند

روز از نو
دکتر شریعتی
نیمایوشیج
احمد شاملو
مهدی اخوان ثالث
فروغ فرخزاد
سهراب سپهری
سخن
مشاهیر
خوابگرد

از مملکت چه خبر؟

روزنامه شرق
زنان ایران
خبرنامه گویا
بهنود دیگر

  Free Site Counters
Free Site Counters

 
Design by