لولی وش

 

 

 

 

بیا بگشای در بگشای دل تنگم

 

 

 

 آخرین عید
آخرین عیدی ست که از مشهد در هیبت یک مسافر می روم.
آخرین عیدی ست با دوستانم خداحافظی می کنم و می گویم:
"لحظه سال تحویل من را فراموش نکنید..."
آخرین عیدی ست که کوله بار شادی ها ،غم هایم را جمع کردم و به سمت دیار خود می شتابم ...
مشهد،سجاد،انجمن،دانشگاه،روزنامه،حرم و تمام آدم ها و خاطره ها...خداحافظ!
در پناه دوست

 

 

 

لولی وشانه
اینجا منتظرم

بامداد
دنیای گمشده
سورئالیست
دفتر خط خطیآنانکه به من می آموزند

روز از نو
دکتر شریعتی
نیمایوشیج
احمد شاملو
مهدی اخوان ثالث
فروغ فرخزاد
سهراب سپهری
سخن
مشاهیر
خوابگرد

از مملکت چه خبر؟

روزنامه شرق
زنان ایران
خبرنامه گویا
بهنود دیگر

  Free Site Counters
Free Site Counters

 
Design by